Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü
Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü
VİZYON VE MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

          Günümüzde, her geçen gün artan çevre sorunlarının başında gelen hava kirliliği, geleceğin dünyasını ciddi bir şekilde tehdit etmekte, insanlığı çeşitli sorunlar ile karşı karşıya bırakmaktadır. Dünya nüfusunun hızla artmasına paralel olarak artan enerji kullanımı, endüstrinin gelişimi ve şehirleşmeyle ortaya çıkan hava kirliliği, insan sağlığı ve diğer canlılar üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmektedir.

 

         Bu sebeplerden ötürü, Ege Bölgesinde bulunan  6 ilde hava kalitesi ölçüm istasyonlarının kurulumu, işletilmesi, bakım ve onarımının yapılması, temiz hava eylem planlarının oluşturulmasına teknik destek sağlanması gibi görevleri yürüterek, Ege Bölgesinde ve Ülkemiz genelinde bu çalışmalar örnek alınarak ülkemiz genelinde daha temiz ve solunabilir bir havanın oluşturulabilmesi için, hava kalitesi ölçümleri yaparak veri üretmek, bu sayede karar verici mekanizmaların daha sağlıklı ve gerçekçi kararlar vererek, halk sağlığını korumak için gerekli tedbirlerin alınmasına katkıda bulunan bir kurum olmaktır.

 

 

    MİSYONUMUZ

          AB Hava Kalitesi Direktiflerinin mevzuatımıza aktarılması amacıyla hazırlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nin uygulanması için Ege Bölgesi’nde hava kalitesi alanında izleme, yönetim ve kurumsal altyapının oluşturulması ve diğer bölgeler için de, hava kalitesi alanında yapılacak çalışmalara model teşkil etmektir.

          Ayrıca; bağlı bulunan toplam 6 ilde hava kalitesinin korunması , kirliliğin önlenmesi konularında karar alıcı kurumlara güncel, hedefe yönelik, güvenilir bilgi sunmayı, bölgede solunan hava kalitesi düzeyini iyileştirmeyi ve sağlıklı yaşam ortamları oluşturmayı amaçlamaktadır