Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü
Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü
Müdürlüğümüzün Kuruluşu

        Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü; 10.07.2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2015/7754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulmasına karar verilen 8 adet Bölgesel Temiz Hava Merkez Müdürlüklerinden biri olarak kurulmuştur.

          Kurumumuz; Aydın, Denizli, Muğla, Uşak, Manisa ve İzmir illerini kapsayan İzmir Merkezli olarak 15.08.2017 tarihinde, faaliyetine başlamış olup, AB Hava Kalitesi Direktiflerinin mevzuatımıza aktarılması amacıyla hazırlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nin uygulanması için, Ege Bölgesi’nde hava kalitesi alanında her ölçüm bölgesinde çalışılması karar verilen parametrelerin otomatik cihazlar marifeti ile ölçüm, izleme, değerlendirme çalışmalarının yapılması, emisyon veri tabanı oluşturularak bölge için uygun bir model hazırlanması, bu doğrultuda kurumsal altyapının oluşturulması ve böylelikle bölgede topluma daha temiz bir hava sağlanması amacında olan bir kamu kurumudur.