Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü
Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü
KİRLETİCİ PARAMETRELER VE SAĞLIK ETKİLERİ

KİRLETİCİ PARAMETRELER VE SAĞLIK ETKİLERİ

 Özellikle yapay kaynaklardan dış ortama verilen kirleticilerin yıllık miktarları, birkaç yüz tondan milyonlarca tona kadar ulaşmaktadır. Bunlar oluştukları alan ve miktarlarına bağlı olarak, değişen ölçülerde etki meydana getirirler.

Havaya karışan kirleticilerin insanlarca solunması( doğrudan maruziyet), havadan toprak, bitki, hayvan ve diğer çevresel ortamlara geçerek biriken kirleticilerin içme suyu ve besin zincirine karışmaları(dolaylı maruziyet) ile vücuda giren kimyasalların birikimi ve emilimi sonucunda meydana gelen olumsuz sağlık etkileri hava kirliliğinin en önemli sonucudur.

Özellikle şehirlerde ısınma, trafik ve sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin son yıllarda artmasıyla sağlık problemlerinde de artış görülmektedir.

 

 Kirletici parametreler ve sağlık etkileri:

 

Kirletici

Ana Kaynağı

Sağlık Etkisi

Kükürtdioksit

Fosil yakıt yanması

Solunum yolu hastalıkları

Azotoksitler

Taşıt emisyonları, Yükseksıcaklıkta yakma prosesleri

Göz ve solunum yoluhastalıkları, asit yağmurları

Partikül Madde

Sanayi, yakıt yanması, tarımve ikincil kimyasalreaksiyonlar

Kanser, kalp problemleri,solunum yolu hastalıkları, bebek ölüm oranlarında artış

Karbonmonoksit

Eksik yanma ürünü, taşıtemisyonları

Kandaki hemoglobin ilebirleşerek oksijen taşınmakapasitesinde azalma, ölüm

Ozon

Trafikten kaynaklanan azotoksitler ve uçucu organikbileşiklerin(VOC) güneşışığıyla değişimi

Solunum sistemi problemleri, göz ve burunda iritasyon,astım, vücut direncindeazalma