Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü
Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü
Organizasyon Yapısı

ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne bağlı olan Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

  ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mehrali ECER
Genel Müdür
 
 
 
Baytekin BÜLBÜL
Ege Bölge Temiz Hava
Merkezi Müdürü 
 
Müdür Yardımcısı
 
İdari Birimler Teknik Birimler
   
Personel   Satın Alma   Muhasebe Bakım Onarım
ve Kalibrasyon
  Analitik
 Laboratuvar
  Validasyon