Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü
Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü
Müdürümüz

                                                                                          Baytekin BÜLBÜL

                                                                                           Çevre Mühendisi

                                                                     BÖLGE TEMİZ HAVA MERKEZİ MÜDÜRÜ

 

1970 yılı Siirt doğumlu olup, İlk, Orta ve Lise eğitim ve öğretimini Diyarbakır’da, yükseköğretimini ise 1990-1994 yılları arasında Elazığ Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliğinde tamamlamıştır.

1996 yılında Çevre Bakanlığında göreve başladı.

1996 - 2003 yılları arasında Diyarbakır Valiliği Çevre İl Müdürlüğü uhdesinde, Çevre Koruma Vakfı Başkanlığında ve muhtelif görevlerde Mühendis olarak çalışmıştır.

2003-2012 yılları arasında Diyarbakır Valiliği Çevre ve Orman Müdürlüğünde Mühendis ve Şube Müdür Vekili olarak görev yapmıştır.

2012 yılı Temmuz ayında Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne atanmıştır.

2013-2017 yılları arasında Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ÇED ve Çevre İzin Lisans Şube Müdürü ile Çevre Yönetimi ve Denetim Şube Müdürü olarak çalışmıştır.

10 Temmuz 2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 2015/7754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında kurulan Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğüne 2017 yılı Temmuz ayında Bölge Temiz Hava Merkezi Müdürü olarak atanmıştır. Halen asli görevine devam etmektedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.